HjemServicesHotel og Restaurant branchen

Hotel og Restaurant branchen

Fokus på Hotel-, konference- og Restaurationsbranchen

Den danske hotel-, konference og restaurationsbranche har gennem de seneste par år været ekstremt presset af COVID-19 nedlukningen. Mange har brugt nedlukningen som et pusterum, andre har brugt det som anledning til at justere, optimere og videreudvikle strategien og forretningsplanen.

Jeg har gennem de seneste par år arbejdet med digitalisering, bæredygtighed og arbejdsprocesoptimering i den branche med gode resultater.

Kunde referencer

Sæt det lange lys på og optimer din forretning

Branchen er ekstremt fokuseret på at skabe de bedst mulige rammer for deres gæster. Det betyder, at den næste gæst er den vigtigste gæst. Og det afspejler sig i den dagligdag der er i branchen. Både blandt personalet, men også ledelsen. Digitalisering og strategiarbejde er ofte noget, der arbejdes med, når der er to torsdage i en uge!

Min erfaring er også, at branchen er så serviceminded, at den glemmer at stille krav til sine egne leverandører. Det gælder på råvareområdet, men i særdeleshed på det digitale område.  

Der er meget at hente ved at sætte det lange lys på, se på tingenes tilstand og ”plejer” i et nyt lys og starte en forandring.

Værd at vide

Alt for ofte tager man status quo som givet og udfordrer hverken sine leverandører eller sig selv.

Med min brancheerfaring, værktøjer og kendskab til både digitalisering og bæredygtighed, kan jeg hjælpe med at få sat gang i processer og projekter. Og få dem afsluttet.

Den tid det tager at indarbejde nye processer og ny adfærd kommer igen – meget hurtigt.

Vil du bruge en formiddag på at finde frugter?

I løbet af en formiddag vil jeg -via sparring med en hoteldirektør og evt. en samlet ledelse- kunne vurdere og inspirere til en proces, hvor de lavest hængende frugter er at finde.

Jeg har et hurtigt og effektivt værktøj –”Fra tilbud til Faktura”, som gennemgår og identificerer de områder, som ledelsen kunne tage fat på for at optimere virksomheden, gæsteoplevelse og medarbejdertrivslen.

Skal vi tage en snak og få en aftale i bogen?