HjemServicesBæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse

Foredrag i BoardPartner om Bæredygtighed i SMV virksomheder

Bæredygtig ledelse og transformation

– er et emne som alle virksomheder i stigende grad kigger ind i. Af eget ønske eller som en nødvendighed fordi omverdenen kræver det. Men hvor er de lavest hængende frugter? Og hvordan får vi en egentlig strategi og retning med aktiviteterne?

Jeg kan hjælpe med at skabe overblik og finde de mest værdiskabende aktiviteter og sikre at de bliver forankret i virksomhedens kultur og adfærd.

Kunde referencer

Hvad driver jeres initiativer?

Driveren eller årsagen til at gå ind i bæredygtighedsdagsordenen kan være mange og forskellige.

I mange virksomheder er der sporadiske tiltag, som enten er drevet af ledelsen uden forankring i organisationen eller via ildsjæle,d er arbejder på at sætte deres eget præg på og gøre en egen indsats på dagsordenen.

Men uden en egenlig ledelsesdrevet strategi, der også er kommunikeret og implementeret i organisationen vil indsatserne -uanset hvor velmente og relevante de er- forblive små dråber, fremfor en større sø. Først når ledelsen træder ind og gør bæredygtighed til et fælles ansvar som man sammen kan gøre noget ved rykker det for alvor. Og bliver til at måle og kommunikere. Både internt og eksternt. Så giver det mening.

Værd at vide

For at virksomheden kan profilere sig på en bæredygtighedsdagsorden vil det kræve, at man ved, hvad man gør og kan kommunikere det.

Hvis ikke det baserer sig på facts og konkrete aktiviteter vil det hurtigt blive opfattet som ”green-washing”, og så er det bedre at lade være. Også på dette område er der støttemidler at hente for SMV virksomheder. Her hedder programmet SMV:Grøn.

Skal vi bære sammen?

Jeg kan hjælpe med at udarbejde en strategi, der baserer sig på helt konkrete initaitiver og indsatser, og jeg kan hjæpe med at få den ud i organisationen. Også uden at det bliver et kæmpe projekt, som ingen kan se sig ud af igen.

Mange konkrete dråber, der samler sig til et større hele. Konkret, helheds- og aktivitetsorineteret lige til at gå i gang med.